Thông tin nhà Lego

  • Quy mô lập quy hoạch: 44ha
  • Việc Làm: 4.000 việc làm
  • Ngày Khởi công – Hoàn thiện: 11/2022 – IV/2024
  • Vị trí: Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore III (VSIP III) tại phường Hội Nghĩa, TX. Tân Uyên và xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên
  • Vốn đầu tư: hơn 1 tỷ USD

Để lại ý kiến cá nhân!

Please enter your comment!
Please enter your name here